Przymierze „mędrców”

First published at 22:50 UTC on December 28th, 2020.

„mędrcy świata” lat miliony
chcą podrobić złoto
miłość życia wyda plony
„mędrcy” zbiorą błoto
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over