Dr. Judy Mikovits avslöjar RT PCR testkitet.

First published at 15:33 UTC on February 4th, 2021.

Bodify

Bodify

subscribers

Dr. Judy Mikovits avslöjar vad testpinnen ingående i RT PCR testkitet innehåller. Hon avslöjar även varför
Masker inte skall nyttjas. Vi är människor som är konstruerade för att nyttja luft att andas. Vi skall inte andas in
vår egen giftiga koldioxid…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over