Οι αρνητικές συνέπειες των εμβολίων - Δρ. Larry Palevsky

First published at 10:27 UTC on October 23rd, 2020.

veritas16

veritas16

subscribers

Απόσπασμα της κατάθεσης του παιδιάτρου Larry Palevsky στην επιτροπή δημόσιας υγείας του Connecticut στις 19/2/2020.
Στην κατάθεσή του εστιάζει στο πως τα συστατικά που έχουν μέσα τα εμβόλια έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτοάνοσες παθήσεις και ό…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

BitChute needs your help! We have been deplatformed by service providers and we are in the process of moving providers. If you experience an issue this is likely the cause. Please consider helping at this critical time.