Ledarperspektiv #49 Hur ställer sig Motståndsrörelsen till “Förintelsen”?