De Stelselherziening Geweldsaanwending nader toegelicht

First published at 15:58 UTC on July 3rd, 2022.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Politie Advies, 2022

Op 1 juli 2022 verandert de wet- en regelgeving voor het toepassen van geweld door de politie. Wat houdt dat in en wat merkt de burger daarvan? In deze video beantwoordt Michael Huijs, IBT docent bij de politie, de meest belang…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over