Informacja jest w przestrzeni, wystarczy ją odczytać - Bożena Jacyna

First published at 16:42 UTC on September 4th, 2020.

Komentarze i kontakt: https://porozmawiajmy.tv/informacja-jest-w-przestrzeni-wystarczy-ja-odczytac-bozena-jacyna
Wątki rozmowy:
- dom w miejscu mocy
- pierwsze wizje
- jak wygląda niebo
- dokąd idą dusze po śmierci ciała
- jak pożegnać zmarłego aby prawid…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.