כוחו של נייר

First published at 17:19 UTC on May 6th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

כוחו של נייר - למה יש יותר השפעה על חיינו - לטוב ולרע - לאקדח או למסמך עליו חתמנו אתמול?
ג'רי דיי מסביר מה מסתתר מאחורי התעודות והטפסים שאתם חותמים עליהם בצורה שגרתית, בלי לקרוא אותיות קטנות, בלי להבין מה אומרת החתימה, או ההתעלמות מן המכתב שהגיע…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over