Bekëth Nexëhmü (Sweden) "De Forna Sederna" full demo 2014

First published at 05:52 UTC on September 9th, 2019.

1.Själslig urvilja
2.Det isande kallet
3.Nordens vidder
4.Vinterlandskapets klangor

CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over