Kvällens galenskap 220120

First published at 15:05 UTC on January 20th, 2022.

1. Säkerhetspolisen varnar nu för vad man menar är ökad desinformation och extremistisk propaganda på internet kopplat till pandemin.
https://sverigesradio.se/artikel/sapo-varnar-for-okad-desinformation-pa-internet
2. Då den brittiska regering…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over