איך להתווכח עם מי שאינו מוכן לשמוע

First published at 17:20 UTC on January 31st, 2022.

Yael Ramon

ramony

subscribers

תופעת הדיסוננס הקוגניטיבי - לא רק אצל הצד השני. איך להתמודד עם דיסוננס קוגניטיבי
אצל האדם שממולנו, וגם אצל האדם שבתוכנו. הסרטון מגיע מתחום הרטוריקה ותרבות הדיונים, אבל
אני חושבת שהוא יכול לספק כמה כלים חשובים גם להתמודדות עם הבעיה בזמנים קשים אלו

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over