Svenskfientligheten och hatet mot världens bästa land [Legenden]

First published at 12:21 UTC on August 21st, 2019.

Hur kan ett land överleva om makthavarna hatar sina invånare?
Mirror video: https://youtu.be/o8fXIGX1a4Q

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+