VI MÅ IKKE GLEMME! - FOLKEHELSE-INSTITUTTET OG VAKSINEEKSPERIMENTET

First published at 08:11 UTC on June 17th, 2021.

fred.johs

fred.johs

subscribers

VI MÅ IKKE GLEMME!
Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet
Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer og militære rekrutter for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment. På tross av en statlig garanti om erstatning hvis n…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over