Klaus Schwab - The Best Of (napisy PL / Polish subtitles)

First published at 14:53 UTC on February 22nd, 2022.

O, Bracia i Siostry!
Spijajmy niczym nektar najsłodszy słowa mądrości z ust miłościwie nam panującego Klausa Schwaba! Radujmy się wspólnie, że dane nam jest dostąpić zaszczytu słuchania mów Jego podniosłych, niczym perły przed wieprze nam rzucanych!…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over