VERKLARING OPTICIEN P4F2021000037

First published at 10:32 UTC on January 19th, 2022.

Peter Pieper

Deze verklaring laat nog beter zien hoe breed de druk is neergelegd op de maatschappij. Niet alleen docenten, artsen en politieagenten, maar ook beroepsgroepen waar je het niet van zou verwachten, worden onderdrukt.

Peter werkte vóór …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over