B95. De Sjofar, Talliet en Zalfolie

First published at 17:40 UTC on January 9th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/26/de-sjofar-talliet-en-zalfolie/

Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte i…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over