Jan Pospieszalski chce się zaszczepić przez teleporadę (Warto Rozmawiać)