Overbevolking – Wie is te veel?

First published at 19:44 UTC on September 4th, 2023.
subscribers

Overbevolking – Wie is te veel?
Al tientallen jaren waarschuwen de media ons voor de gevaren van wereldwijde overbevolking. Deze zijn verantwoordelijk voor milieuschade, armoede en honger in de wereld. Maar zijn er echt te veel mensen of is dit gewoo…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO