B66. ZIEKTE of GENEZING? (geneest God altijd?) Deel 1

First published at 21:17 UTC on January 8th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/21/ziekte-of-genezing-geneest-god-altijd/

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijk…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over