Naar een wereldregering - Pieter Stuurman met Jorn Lukaszczyk

First published at 21:36 UTC on May 5th, 2021.

Hoe past de coronacrisis in de herinrichting van de wereld?

“Agenda 2030” die nu, dankzij corona, versneld wordt uitgerold, is al tientallen jaren geleden in gang gezet, zegt schrijver Pieter Stuurman in gesprek met programmamaker Jorn Lukaszczyk (…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over