Sám sebe lekárom 196

First published at 06:48 UTC on December 3rd, 2019.

0:00 - 1:00 (01.12.2019)

téma : „Komentár k relácii „Pozrime sa na to“ o povinnom očkovaní na TV TA3 22.XI.2019 — 2. časť“…
komentovaná relácia na TA3: https://www.ta3.com/clanok/1169856/povinne-ockovanie.html

komentuje: Ing. Marián FILLO, www.sl...

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over