Głos fachowca w sprawie warszawskiej oczyszczalni Czajka

First published at 08:33 UTC on September 17th, 2020.

ruchkontroliwladzy

RKW

subscribers

Dr inż. Witold Adamowski, pracownik naukowy na wydziale nauk inżynieryjno-technicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over