Namen globalne elite je, da s koronsko krizo ljudi spremeni v prestrašene in ubogljive živali

First published at 08:33 UTC on February 8th, 2021.
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over