ใบหน้าแปลก ๆ ที่ไม่ควรอยู่ในภาพประกอบของหอสังเกตการณ์

First published at 13:30 UTC on October 17th, 2019.

APOLOGISTA

APOLOGISTA

subscribers

หอสังเกตการณ์ทำให้เราคุ้นเคยกับภาพประกอบบ้าๆของพวกเขาที่ทำให้เราประหลาดใจและทำให้เราคิดถึงความหมายของพวกเขา ที่นี่คุณจะเห็นอีกคนอยากรู้อยากเห็นมาก

CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over