Lucerna

First published at 03:09 UTC on May 26th, 2021.

wiatrów nie policzy
słońca nie wygasi
miłością na smyczy
serca nie wystraszy
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over