Dzieci bez masek

First published at 16:45 UTC on July 6th, 2021.

HawkJast

HawkJast

subscribers

Widząc jak na pierwszomajowym pochodzie Stalin wziął na ręce dziewczynkę wręczającą mu kwiaty, stary działacz rozczulił się do łez:
- Generalissimus jest wspaniałym człowiekiem. A mógł zabić.

------------
Łaskawca !
Jakim trzeba być człowiekiem, by oc…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over