Complexitatea ADN-ului ⇒ Nu ai vrea ca cineva să modifice ceva la el...

First published at 20:31 UTC on June 15th, 2021.

ADN-ul comunică ȋn corp ȋnainte, ȋnapoi, suprapus, codificat... Să creadă inconștienţii că ar putea să existe vreun expert uman care să poată să facă faţă la asemenea complexitate și să modifice la el ceva care să aducă vreo ȋmbunătăţire și nu o tra…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.