【Cover】Yêu thôi đừng yêu quá by 芳蓼歌

First published at 07:23 UTC on June 25th, 2019.

Bài hát này không thuộc sở hữu của mình. Chỉ là hứng khởi nhất thời mà hát. Nếu có yêu cầu từ chủ sở hữu, mình sẽ gỡ bài hát xuống :)
-------------------------------
Yêu thôi đừng yêu quá

Nguyên khúc: Adam Lâm
Sáng tác: Adam Lâm
Cover: 芳蓼歌
Hậu kỳ: FWL...

MORE
CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over