Befolkningsutbyte och återvandring

First published at 16:48 UTC on November 3rd, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Den bistra sanningen ÄR att det pågår ett folkutbyte. Förra året beviljades 132.696 nya uppehållstillstånd. Observera NYA uppehållstillstånd. Alltså de som blev förlängda är inte medräknade här. Fram till och med september ar Migrationsverket bevi...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over