Huig stelt vragen over zelfmoord / miljoenenverduistering bij landsadvocaat Pels Rijcken

First published at 09:01 UTC on March 6th, 2021.
subscribers

Huig Plug, 6 maart 2021

Huig Plug is weer op het Binnenhof en verwondert zich over de onvaderlandse pers die collectief afgestudeerd is in de kunst van het vermijden van de Juiste Vraag. Huig stelt ze wel. Onder andere over Frank Oranje, bestuursvo…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO