Wie Moet ik Geloven en Volgen... ?

First published at 23:15 UTC on September 28th, 2021.

Dit is Jean Martin Peter Schoonbroodt: https://www.youtube.com/channel/UC72DdKk9mke7NnMq5i7Y1bw
(Geloof in Jezus de Christus, de Zoon van God Z'n dood en opstanding ter vergeving van zonden, mits u Bekeert van Zonden in Gedachte, Woord en Daad e…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over