Na prahu zmien 137

First published at 18:07 UTC on August 3rd, 2021.

20:30 - 22:30 (02.08.2021)

Pavel Punčochář – vědecký pracovník – mikrobiolog a vodohospodář, vysokoškolský pedagog, člen mnoha odborných a vědeckých institucí i bývalý náměstek ministra zemědělství a sekční šéf vodního hospodářství ministerstva zem…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over