Jak zachowywać się w SPRZEDAJNYCH SĄDACH - prawo naturalnie

First published at 18:09 UTC on October 5th, 2022.

Łamanie kodu prawnego - Dialog w SĄDZIE z człowiekiem wolnym znającym swoje prawa naturalne. Informacji udziela Aleksander Berdowicz.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over