PROVAXER vs ANTIVAXER - kada ovo budu videli poludeće načisto ali ovo je istina (Serbian)

First published at 15:28 UTC on April 9th, 2021.

Nije mi problem da umrem, ali ne zelim da sarađujem na sopstvenoj likvidaciji... Šokantno! Mario prvi put stavio masku! Ovaj sa brnjicom treba hitno da primi vakcinu Zasra Zeneca. Ovo je odlično urađeno. Skinuo si provaksera u originalu. Ima da odl…

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over