העיקרון האבוד - עיקרון מס' 8 בחוקי הטבע - עיקרון היצירה

First published at 22:53 UTC on January 5th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

NATURAL LAW -חוק הטבע הוא החוק על פיו מתנהל היקום.
מישהו החליט שהחוק הזה לא מספיק טוב בשבילו, ושבני האדם צריכים חוקים אחרים, שבאמצעותם יוכל לנהל ולשעבד אותם.
מיהו זה שהחליט, ומה מטרתו האמיתית?
מארק פאסיו עושה סדר בחיים שלנו

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over