Σοκ: 6,26% περισσότεροι θάνατοι μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2022 – «Επάνω» στο +20% των θανάτων του 2021