ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΓΑΜΙΚΑ ΤΣΟΥΛ*

First published at 18:52 UTC on October 11th, 2018.

GREEK_MGTOW

GREEK_MGTOW

subscribers

Τίποτα στην εξωτερική εμφάνιση του άνδρα δεν εκνευρίζει τη γυναίκα περισσότερο από την έλλειψη χρημάτων.
Ανώνυμος

Woman Shows What Domestic Abuse Did to Her & Now Her Ex Wants to Sue: https://thestir.cafemom.com/love/215371/woman-shares-photos...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+