Manualen för psykologisk krigföring | Såhär skapar de "the reset"

First published at 19:58 UTC on August 18th, 2022.

1986 hittar en anställd på Boeing Aircraft ett hemligt dokument i en gammal kopiator. Dokumentet heter "Silent weapons for quiet wars."
I dokumentet beskrivs en policy som skrevs på1950-talet, på hur man uppnår total kontroll av världens be…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over