מדוע החיסונים גורמים לאנשים בריאים לחלות? מסמך מטעם פייזר חושף: החיסון הוא נשק ביולוגי

First published at 18:00 UTC on May 13th, 2021.

אנא בקרו בערוץ שלנו Alcyon Pleiades, בכתובת הבאה: https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-he/ לצפייה בסרטונים שלנו בנושאים אלה.

אזהרה! מסמך פייזר מודה כי אנשים מחוסנים 'משילים' חלקיקים מדבקים העלולים להשפיע על האנשים סביבם. החיסון עצמו הו…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.