B9. Wie is JEZUS?

First published at 14:36 UTC on January 7th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/18/wie-is-jezus/

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16 HSV

Veel …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over