Tre vaksineskadede helsearbeidere forteller om tiden etter koronavaksinen

First published at 12:27 UTC on May 15th, 2021.

Her er Del Bigtree og hans program The Highwire. Denne gang gjør han et intervju med tre helsearbeidere, som forteller om de svært alvorlige skadene de fikk etter å ha tatt koronavaksinen. Hvor lenge skal legemiddelkartellet greie holde nede alle ta…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO