Οι αισθητήρες θερμότητας μεταμορφώνουν τα σχέδια στην τελευταία έκθεση #Anrealage στη νέα συλλογή FW

First published at 21:08 UTC on March 11th, 2023.

taigetos

taigetos

subscribers

Heat sensors transform the designs in the latest #Anrealage show in its new FW23 collection.

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.