Simon Lindberg talar i Stockholm 25 augusti 2018

First published at 01:39 UTC on August 9th, 2019.

”Nu tar vi tillbaka vårt land – ut med förrädarna ur riksdagen!"

Cred NMR / NTV

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over