10.3. 5G, Kiina ja suomalaisten urkintalaki suurempia asioita kuin 200 milj. € maksanut SOTE