Högt, fritt och blött · Raubtier

First published at 16:36 UTC on November 1st, 2019.

Text:
Man har talat om en värld förutan gränser
Och med lögner dolt total inkompetens
Men här bakom minor, truppfällor och stängsel
Har den hårda skolan lärt oss att var människa har en gräns

Se hur norra hemisfären nu belägrats
Vi får leva av vad mar...

MORE
CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over