Hör regissören, författaren och dramatikern Margareta Skantze . Varför ska Sverige lämna WHO!?

First published at 08:54 UTC on September 19th, 2023.
subscribers

Hör välrenommerade regissören, författaren och dramatikern Margareta Skantze kortfattat redogöra för sin uppfattning om varför Sverige bör lämna

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO