Baudet dient motie in tegen avondklok

First published at 17:54 UTC on January 26th, 2021.

Het toeslagenschandaal laat zien dat de overheid over kwetsbare mensen heenwalst. Nu moet de politiek de slachtoffers zo snel mogelijk compenseren, maar ook bredere lessen trekken.

Want ook op andere dossiers worden Nederlanders het slachtoffer van…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over