Psykologi-professor om mennesket som et flokkdyr

First published at 11:34 UTC on October 10th, 2022.

Her er psykologi-professor og klinisk psykolog, belgiske Mattias Desmet. I en samtale med Fox-journalist Tucker Carlson snakker Desmet her om hvordan vi mennesker gir etter og lar oss forme som en homogen masse i kjølvannet av psykologisk manipulasj…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over