פיליפ ארגילייר - צרפתי ביליונר - טוען ש- "ממשלת הצללים" מנהלים את העולם כולו!

First published at 13:23 UTC on October 17th, 2021.

Shma שמע

Shma

subscribers

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.