2021-02-03 Szczumic legitymowany przez policję za niezasłoniętą twarz - KINT

First published at 13:28 UTC on February 5th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#obostrzenia #mandat #maski #prawo #policja #KINT
=======================================================
Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narr…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over