INTERVJU MED MIKROBIOLOG RUNI ROGERS - DEL 1

First published at 17:28 UTC on June 5th, 2021.

Jarl Rune Rosensverd gjennomfører her et intervju med mikrobiolog Runi Rogers. Her løfter Rogers lokket av kjelen, og avslører hvilken svindel vi nå utsettes for.

Del 2 finner du her:
https://www.bitchute.com/video/wmW4AedAvw4m/

Originalt nettsted …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO